Àrees de coneixement

VISUALITZACIÓ DE DADES GEOGRÀFIques

 • Mapes en suport estàtic per incloure’l en publicacions, pàgines web, fulletons i altres suports.
 • Cartografia per a aplicacions mòbils.
 • Mapes web interactius.
 • Aplicació de Realitat Augmentada.

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

 • Anàlisi espacial.
 • Disseny i creació de bases de dades espacials.
 • Disseny i implementació de projectes SIG.
 • Ús de programari SIG.

GEOPOSICIONAMENT

 • Geolocalització de variables.
 • Recollida de dades mitjançant tècniques GPS.

DADES GEOGRÀFIQUES

 • Anàlisi, adquisició i tractament d’imatges de satèl·lit.
 • Cerca i adquisició de fonts cartogràfiques digitals.