El SIGTE

El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona és un servei de suport a la recerca, especialitzat en el tractament de la informació geoespacial i en l’ús i aplicació de les Tecnologies de la Informació Geogràfica.

Oferim suport tècnic, assessorament, formació i solucions tecnològiques en l’àmbit de la informació geogràfica.

  • Donem suport i assessorament a la comunitat universitària -professors, tècnics, investigadors i estudiants- en el processament de dades geogràfiques en projectes de qualsevol disciplina científica.
  • Desenvolupem projectes que apliquin al món real els darrers avenços tecnològics en l’àmbit de la informació geogràfica i àmbits afins, creant l’espai a través del qual es vehicula la recerca i les tecnologies emergents d’aquest sector.
  • Dissenyem i coordinem programes educatius en SIG orientats a formar professionals, investigadors i tècnics, adaptant les nostres propostes a les demandes i oferint diversos formats: formació presencial i en línia, cursos intensius i a mida, etc.
  • Facilitem espais d’intercanvi de coneixement i informació a un públic ampli, cercant alhora la divulgació i la promoció dels SIG a la societat, a través de l’organització i la participació en conferències, seminaris, congressos, etc.